Aanmelden bij Kanovereniging “Odysseus”

Leuk dat u belangstelling heeft voor onze kanovereniging AKV Odysseus en mogelijk lid wilt worden.

Hieronder staan een paar basisgegevens m.b.t. een aanstaand lidmaatschap.

Daarna ziet u een Aanmeldingsformulier, waarmee u een paar eerste gegevens kunt doorgeven. Als het Aanmeldformulier binnen is wordt er contact met u opgenomen door onze Ledenadministratie.

Er wordt dan een afspraak gemaakt om u een introductie te geven in ons clubgebouw, met de bijbehorende faciliteiten. Tijdens die introductie kunt u natuurlijk ook allerlei vragen stellen. Als u dat wenst, kunnen er ook één of twee vaar-introductielessen gegeven worden, zodat u kunt kijken of kanoën inderdaad iets voor u is.

Na de introductie ontvangt u, als u daadwerkelijk lid van de vereniging wilt worden, van de ledenadministratie een Inschrijfformulier.

Alvast van harte welkom !!

Contributies 2023
Inschrijfgeld €12,- Stalling 1 kano €20,-
Contributie 10 t/m 17 jaar €70,- Stalling 2 kano’s €45,-
Contributie 18 jaar en ouder €80,- Stalling 3 kano’s €75,-
Huur verenigingsboot €50,- Stalling meerpersoons kano €30,-
Drakenboot bijdrage €30,-

De contributie wordt 1x per jaar, in januari, geïnd d.m.v. automatische incasso of  men maakt zelf de contributie over.

Opzeggen uiterlijk voor 1 december. Dit kan schriftelijk of per mail naar de ledenadministratie .

Leden die hun privé kano/vaartuig in stalling hebben liggen op de vereniging dragen zelf zorg voor het verzekeren van hun kano/vaartuig. Stalling van kano/vaartuig geschiedt geheel op eigen risico. Bij beschadiging of geheel verloren gaan van kano/vaartuig kan de Vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.(artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement)

Aanmeldformulier "Odysseus"

M/V

Hier als aspirant-lid s.v.p. uw emailadres vermelden

Belangstelling voor kanoën
Belangstelling voor drakenbootvaren
Belangstelling voor kanopolo
Belangstelling voor suppen