Inbreng voor de Feestavond 50 jarig bestaan

Zoals bekend vieren we op 1 september het 50 jarig bestaan van onze vereniging (zie website Odysseus).
’s Middags vindt het officiële gedeelte plaats. Daarna een maaltijd voor degenen die zich daarvoor aanmelden.
Vervolgens de Feestavond.
Deze avond willen we omlijsten met inbreng van onze leden. Zoals al meerdere malen is gebleken, bevindt zich onder onze leden, naast hun vaarkwaliteiten, onvermoed talent op creatief vlak.

Heb je een bijdrage / optreden voor onze feestavond (bijvoorbeeld muziek, dans, theater, voordracht of een ander ludiek optreden), schroom dan niet om je aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

We rekenen op jullie bijdrage om deze avond tot een onvergetelijke te maken !

Aanmeldformulier  inbreng Feestavond 50 jaar

Ik werk graag mee om de Feestavond van het 50 jarig jubileum een onvergetelijke te maken.

Mijn bijdrage zal bestaan uit :