Eind maart 2023 zijn, in het kader van verduurzaming, op het dak van de gebouwen van onze vereniging 30 zonnepanelen geïnstalleerd.

Aan de installatie is uiteraard heel wat denkwerk en overleg voorafgegaan. De technische commissie heeft alle voor- en nadelen en argumenten mooi op een rijtje gezet. De Rabobank stelde een subsidiebedrag beschikbaar voor dit initiatief.

Uiteindelijk is in een afsluitende algemene ledenvergadering uitleg gegeven en een positief besluit genomen.

Er liggen dertig panelen, keurig in 9 rijen. Elk 380 Wp.

Rekening houdend met richting en schaduw is de
beoogde opbrengst ruim 8200 kWh per jaar.

De eerste maand was de opbrengst zo’n 1270 kWh. Mogelijk jaloers als je dat vergelijkt met thuis ?

We zullen hieronder regelmatig de maandopbrengst doorgeven.

(Misschien een verdere stimulans om op de vereniging met z’n allen “zuinig om te gaan met de energie”.)