Disclaimer

Content

De informatie op akvodysseus.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van AKV Odysseus. De club besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van akvodysseus.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. AKV Odysseus kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op akvodysseus.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van de AKV Odysseus toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. AKV Odysseus kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van een webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. AKV Odysseus behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan AKV Odysseus de toegang tot de webpagina monitoren.

Privacy

AKV Odysseus hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van akvodysseus.nl. Informatie over bezoeken aan akvodysseus.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna gearchiveerd.

Copyright

Het bestuur behoudt zich het auteursrecht voor op de via de internetsite van AKV Odysseus verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van de club mag zonder schriftelijke toestemming van AKV Odysseus openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren is toegestaan, mits met bronvermelding.

Bijdragen aan de website

De redactie van akvodysseus.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om bijdrages zonder opgaaf van redenen te weigeren, te bewerken, in te korten dan wel niet te plaatsen. Laatst geupdate op 19 april 2022.