Inschrijfformulier Kanovereniging "Odysseus"

Contributies 2017

     
 Inschrijfgeld  € 12,00  stalling 1 kano  € 20,00 
 contributie 10 t/m 17 jr  € 70,00 stalling 2 kano’s  € 45,00
 contributie 18 jr. en ouder  € 80,00 stalling 3 kano’s  € 75,00
 huur verenigingsboot  € 50,00 stalling meerpersoons kano  € 30,00
 drakenboot bijdrage  € 30,00    

De contributie wordt 1x per jaar, in januari, geïnd d.m.v. automatische incasso of  men maakt zelf de contributie over op rek. NL15 RABO 0143 7050 91 t.n.v. Kanovereniging Odysseus.

Opzeggen uiterlijk voor 1 december kan met het opzegformulier op deze site.(nog in onderhoud) of schriftelijk naar Sander Dijkers. Email

Leden die hun privé kano/vaartuig in stalling hebben liggen op de vereniging dragen zelf zorg voor het verzekeren van zijn/haar kano/vaartuig. Stalling van kano/vaartuig geschiedt geheel op eigen risico. Bij beschadiging of geheel verloren gaan van kano/vaartuig kan de Vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.(artikel 39 van het Huishuidelijk Reglement)

Inschrijfgegevens
Doorlopende machtiging


Het hierboven genoemde adspirant lid geeft toestemming aan “Kanovereniging Odysseus”voor een doorlopende incasso opdracht om een bedrag af te schrijven van uw bankrekening wegens lidmaatschap van genoemde vereniging.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze (laten) terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Banknr. incassant (Odysseus): NL 15RABO0143705091

Vul hier uw IBANnummer in (18 posities) voor de doorlopende machtiging