Inschrijfformulier Kanovereniging “Odysseus”

Contributies 2022
Inschrijfgeld €12,- Stalling 1 kano €20,-
Contributie 10 t/m 17 jaar €70,- Stalling 2 kano’s €45,-
Contributie 18 jaar en ouder €80,- Stalling 3 kano’s €75,-
Huur verenigingsboot €50,- Stalling meerpersoons kano €30,-
Drakenboot bijdrage €30,-

De contributie wordt 1x per jaar, in januari, geïnd d.m.v. automatische incasso of  men maakt zelf de contributie over op rek. NL15 RABO 0143 7050 91 t.n.v. Kanovereniging Odysseus.

Opzeggen uiterlijk voor 1 december. Dit kan schriftelijk of per mail naar het bestuur.

Leden die hun privé kano/vaartuig in stalling hebben liggen op de vereniging dragen zelf zorg voor het verzekeren van hun kano/vaartuig. Stalling van kano/vaartuig geschiedt geheel op eigen risico. Bij beschadiging of geheel verloren gaan van kano/vaartuig kan de Vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.(artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement)

Inschrijven

M/V

Geef hier s.v.p. uw geboortedatum

Hier dient het e-mailadres van het aspirant lid te worden vermeld

Wenst kano te huren
Deelnemen drakenbootvaren
Deelnemen kanopolo

Doorlopende machtiging

Het hierboven genoemde adspirant lid geeft toestemming aan “Kanovereniging Odysseus”voor een doorlopende incasso opdracht om een bedrag af te schrijven van uw bankrekening wegens lidmaatschap van genoemde vereniging.

Machtiging

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze (laten) terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Banknr. incassant (Odysseus): NL 15RABO0143705091

Vul hier uw IBANnummer in (18 posities) voor de doorlopende machtiging